Menu

Nood aan een energieprestatiecertificaat (EPC) voor je publiek gebouw?

Wij nemen het complete proces voor de opmaak van een EPC-certificaat voor publieke gebouwen voor onze rekening . Sinds enkele jaren is dergelijk certificaat verplicht voor alle publieke overheidsgebouwen vanaf een oppervlakte van 500m². Een EPC-certificaat voor publieke gebouwen geldt maximum tien jaar.

Het EPC voor publieke gebouwen drukt de ‘energetische kwaliteit’ van het gebouw uit met een kengetal. Dit kengetal berekenen we op basis van de bruikbare vloeroppervlakte en het energiegebruik van één jaar.

Op het certificaat vergelijken we de energieprestaties van het gebouw met de referentiewaarde van gelijkaardige publieke gebouwen.

Hiervoor positioneren we het kengetal op een kleurenbalk.

Daarnaast vermeldt het certificaat energiebesparende adviezen. De opvolging van deze adviezen is niet verplicht.

Hoe verloopt het opstellen van een EPC-certificaat voor publieke gebouwen?

1.Onze energiedeskundige noteert de startwaarden van de meterstanden van elektriciteit, aardgas en stookolie.

2. Onze deskundige bepaalt de totale bruikbare vloeroppervlakte en voert een doorlichting van het gebouw uit aan de hand van een aantal technische auditlijsten.

3. Exact één jaar na de vaststelling van de startwaarden, noteren we de eindwaarden van de meterstanden.
4. Vervolgens verwerkt onze deskundige alle verzamelde gegevens, maken we het EPC-certificaat op en overhandigen we dit aan de opdrachtgever.