Menu

Nood aan een opleiding voor het verwijderen van asbest?

Ben je op zoek naar een vakbekwame en deskundige partner voor het geven van een opleiding over het veilig verwijderen van asbest. Als all-in studiebureau ontwikkelde STETO een gecertificeerde opleiding voor het verwijderen van hechtgebonden asbest via enkelvoudige handelingen. Deze opleiding voor het verwijderen van asbest is ideaal voor aannemers, openbare besturen en organisaties belast met het verwijderen van asbest. Contacteer ons voor een prijs op maat.

Waarom een opleiding voor het verwijderen van asbest?

In situaties waarbij hechtgebonden asbest met een enkelvoudige handeling (losschroeven, afnemen en demonteren) veilig kan verwijderd worden, is het niet noodzakelijk om gespecialiseerde asbestfirma’s in te schakelen.

Mits de nodige opleiding mag deze vorm van asbest ook zelf verwijderd worden door medewerkers van een aannemersbedrijf.

Hoe verloopt bij STETO een opleiding voor het verwijderen van asbest?

Het opleidingstraject neemt in totaal 8 uur in beslag, verspreid over verschillende sessies. Steto kan in de nodige opleiding het uitvoeren van enkelvoudige handelingen voorzien.

Een opleiding voor het veilig verwijderen van asbest bevat volgende theoretische onderdelen:

  • Wat zijn de risico’s van asbest?
  • Welke regelgeving geldt er voor het verwijderen en ontmantelen van asbest?
  • Welke onmantelingmethodes zijn toegelaten en wat mag niet?
  • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) moeten er gedragen worden?

Naast het theoretische gedeelte voorziet STETO een praktisch luik. Samen met de cursisten gaan we ter plaatse op een locatie om hechtgebonden asbest te verwijderen. Dit gebeurt in het bijzijn van een gespecialiseerde firma die de nodige metingen uitvoert naar asbeststof. Zo zien de cursisten zelf welke methodes aangewezen zijn en wat absoluut niet mag. Deze praktijkoefening gebeurt onder strikte begeleiding door de experts van STETO.