Menu

Uitvoeren van een MER-screening

Bij sommige ontwikkelingsprojecten is de opmaak van een MER-screening verplicht door de Vlaamse overheid. Wij werken voor jouw project een stevig onderbouwde MER-screeningsnota uit.

Een Milieueffectenrapport – kortweg MER – brengt de mogelijke milieugevolgen in beeld van een project. De Vlaamse overheid verplicht in bepaalde gevallen de opmaak van een zogeheten MER-screeningsnota. Dit geldt alvast in volgende gevallen:

  • Bij woonprojecten van meerdere woningen met een totaal bouwvolume van meer dan 1000m³.
  • Bij de bouw van scholen, zorgcentra, handelsruimtes, sportcomplexen, parkings,…

Wij werken de MER-screeningsnota uit die je bij de vergunningsaanvraag moet voegen. Daarbij garanderen wij een stevig onderbouwd dossier zodat je mag rekenen op een correcte beoordeling en vlotte behandeling van je vergunningsaanvraag.

Volstaat de screening of is een complete studie nodig?

Op basis van onze MER-screening beslist de overheid of de normale vergunningsprocedure geldt of dat er een bijkomende uitgebreide MER-studie moet worden uitgevoerd.