Menu

Een veiligheidscoördinator nodig?

Op zoek naar een veiligheidscoördinator voor geplande bouwwerken? Vertrouw op de experts van studiebureau STETO uit Tessenderlo. Als erkende veiligheidscoördinator staan wij garant voor een snelle service en een stipte opvolging van je bouwproject. Met STETO ben je als bouwheer gerust dat je aan alle wettelijke veiligheidsverplichtingen voldoet.

Wanneer is een veiligheidscoördinator verplicht?

Een veiligheidscoördinator is wettelijk verplicht wanneer er twee of meer aannemers tegelijkertijd of achter elkaar aan een bouwproject werken. De aard en de omvang van de werken spelen daarbij geen rol.

Je hebt een veiligheidscoördinator nodig voor het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. Eén persoon mag evenwel deze twee functies combineren: ‘veiligheidscoördinator ontwerp’ en ‘veiligheidscoördinator verwezenlijking’.

Welke opdrachten voeren wij uit als veiligheidscoördinator?

Veiligheidscoördinatie in de ontwerpfase

In de ontwerpfase detecteren we alle risico’s in het ontwerpplan. In functie daarvan stellen we een veiligheids- en gezondheidsplan (VG-plan) op. Dit plan bevat alle te nemen preventiemaatregelen tijdens de bouwwerken. Daarnaast maken we een eerste versie op van het postinterventiedossier en openen we een coördinatiedagboek.

Veiligheidscoördinatie in de realisatiefase

Tijdens de werken voeren we regelmatig werfbezoeken uit. In principe voorzien wij voor een particuliere bouwplaats drie werfbezoeken. Daarbij controleren we nauwgezet of de bouwwerken veilig verlopen.

We noteren alles in het coördinatiedagboek. Eventuele opmerkingen maken we over aan de aannemer en de architect. Daarnaast passen we het veiligheids- en gezondsheidsplan aan en vervolledigen we het postinterventiedossier.

Dit postinterventiedossier bevat alle documentatie en informatie die latere interventies aan het gebouw vergemakkelijken. Je moet dit dossier bij een eventuele latere verkoop overhandigen aan de notaris.