Menu

Een veiligheidscoördinator nodig?

Op zoek naar een veiligheidscoördinator voor geplande bouwwerken? Vertrouw op de experts van studiebureau STETO uit Tessenderlo. Als erkende veiligheidscoördinator staan wij garant voor een snelle service en een stipte opvolging van je bouwproject. Met STETO als veiligheidscoördinator ben je als bouwheer gerust dat je aan alle wettelijke veiligheidsverplichtingen voldoet.

Wanneer is een veiligheidscoördinator verplicht?

Een veiligheidscoördinator is wettelijk verplicht wanneer er twee of meer aannemers tegelijkertijd of achter elkaar aan een bouwproject werken.

De aard en de omvang van de werken spelen daarbij geen rol.

Je hebt een veiligheidscoördinator zowel nodig voor het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. Eén veiligheidscoördinator mag deze twee functies combineren: ‘veiligheidscoördinator ontwerp’ en ‘veiligheidscoördinator verwezenlijking’.

Welke opdrachten voeren wij uit als veiligheidscoördinator?

Veiligheidscoördinatie in de ontwerpfase

In de ontwerpfase detecteren we als veiligheidscoördinator alle veiligheidsrisico’s in het ontwerpplan. In functie daarvan stellen we een veiligheids- en gezondheidsplan (VG-plan) op. Dit plan bevat alle te nemen preventiemaatregelen tijdens de bouwwerken. Daarnaast maken we een eerste versie op van het postinterventiedossier en openen we een coördinatiedagboek.

Veiligheidscoördinatie in de realisatiefase

Tijdens de werken voeren we als veiligheidscoördinator regelmatig werfbezoeken uit. Daarbij controleren we nauwgezet of de bouwwerken op een veilige manier verlopen. We noteren onze bevindingen in het coördinatiedagboek. Eventuele opmerkingen maken we via een veiligheidsverslag over aan de verschillende aannemers en de architect. Daarnaast passen we het veiligheids- en gezondsheidsplan aan en vervolledigen we het postinterventiedossier.

Dit postinterventiedossier bevat alle documentatie en informatie die latere interventies aan het gebouw vergemakkelijken. Je moet dit dossier bij een eventuele latere verkoop overhandigen aan de notaris.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

Bouwwerken met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m²

Bij bouwprojecten met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m², stelt de architect de veiligheidscoördinator in de ontwerpfase aan. De architect vervult de taak van ‘bouwdirectie belast met het ontwerp’. Deze term, afgekort tot BDU, geldt in de wetgeving voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Tijdens het bouwen zelf moet de veiligheidscoördinator-verwezenlijking aangesteld worden door de ‘bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering’. Afgekort is dat BCDO. In de praktijk is dat meestal ook de architect.

Op eigen verzoek kan de opdrachtgever of bouwheer de verplichting om een veiligheidscoördinator aan te stellen, overnemen.

Bouwwerken met een totale oppervlakte groter of gelijk dan 500 m²

Voor werken groter of gelijk aan 500 m² stelt de opdrachtgever de veiligheidscoördinator voor zowel het ontwerp als de realisatie aan.

Wat bij meerdere opdrachtgevers?

Als op hetzelfde moment voor meerdere opdrachtgevers op dezelfde locatie bouwwerken worden uitgevoerd, dan moeten zij samen één gemeenschappelijke coördinator aanstellen. Deze aanstelling wordt geregeld via een schriftelijke overeenkomst.

Wanneer moet je de veiligheidscoördinator aanstellen?

De veiligheidscoördinator-ontwerp moet worden aangesteld tijdens de ontwerpfase. De veiligheidscoördinator-verwezenlijking stel je aan voor de start van de effectieve werkzaamheden.

Wij raden altijd aan om STETO als veiligheidscoördinator zo vroeg mogelijk in het bouwproces aan te stellen. Zo worden de veiligheidsadviezen van onze experts maximaal geïntegreerd in het ontwerp. Als opdrachtgever word je in die situaties niet verrast door dure of onaangename veiligheidselementen.