Menu

Rioolkeuring laten uitvoeren?

Vertrouw op STETO voor het laten uitvoeren van een rioolkeuring. We voeren niet alleen de rioolkeuring uit na de realisatie van de werken, we screenen het liefst ook vooraf je plannen. Zo ben je zeker dat het ontwerp van je riolering voldoet aan de specifieke regionale en lokale regelgeving. Mits een correcte uitvoering van het ontwerp ben je op die manier zeker van een positieve keuring en een bijhorend attest. Prijs weten van een rioolkeuring? Vraag hier een offerte op maat. Binnen de 48 uur ontvang je ons antwoord.

Met de rioolkeuring wil de overheid controleren of je het afvalwater en het regenwater gescheiden afvoert. Deze maatregel moet voorkomen dat er regenwater of ‘verdund’ afvalwater naar de waterzuiveringstations vloeit.

Stapsgewijs wil de overheid overal gescheiden rioolstelsels aanleggen. Dat gaat uiteraard alleen als het regenwater en het afvalwater al vanaf de bron – de particuliere rioolaansluitingen van de huishoudens – gescheiden wordt.

In België bestaan er twee federaties die de verplichte rioolkeuring beheren: Vlario en AquaFlanders. STETO is door beide keuringsorganismen erkend voor het uitvoeren van een rioolkeuring en het afleveren van een attest.

Welke specifieke regelgeving op een bepaalde plaats geldt, hangt niet alleen af van de Vlaamse overheid. Sommige provincie- en gemeentebesturen leggen bijkomende verordeningen op, bijvoorbeeld inzake de verplichte recuperatie van het regenwater.

Wanneer is een rioolkeuring verplicht?

Een particulier moet een rioolkeuring laten uitvoeren wanneer deze een nieuwbouw realiseert of verbouwingen laat uitvoeren. Ook wanneer je – opnieuw – wordt aangesloten op een openbare riolering, een gracht of een IBA, is een rioolkeuring verplicht. Deze verplichting geldt ook wanneer in jouw straat een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd.

Waarom STETO voor je rioolkeuring?

Wanneer je kiest voor STETO, ga je in zee met een multidisciplinair studiebureau dat je kan begeleiden voor alle veiligheids- en milieuverplichtingen die gelden voor jouw bouw- of verbouwproject. Dat is bijzonder gemakkelijk, bovendien geniet je van een aantrekkelijke extra kortingen wanneer je voor een totaalpakket kiest.

Je kan ons dus niet alleen inschakelen voor je rioolkeuring, ook voor je EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie,… kan je op onze expertise rekenen. Bekijk hier een overzicht van al onze activiteiten en dienstverleningen.