Menu

Een warmteverliesberekening laten uitvoeren?

Ben je op zoek naar een deskundig studiebureau voor het uitvoeren van een warmteverliesberekening in de ontwerpfase van een bouw- of verbouwproject? Vertrouw op de expertise van allround studiebureau STETO. Wij specialiseren ons in een brede waaier aan studieopdrachten die samenhangen met de milieu- en veiligheidsverplichtingen bij bouwprojecten. Aangezien een warmteverliesberekening in vele gevallen samenhangt met de EPB-verslaggeving, bieden wij ook deze dienstverlening aan. Vraag hier je prijs voor een warmteverliesberekening op maat.

Op zich is een warmteverliesberekening geen wettelijke verplichting. Je bent als bouwheer dus niet verplicht om deze uit te voeren. Binnen de volledige wetgeving rond EPB is het meestal wel aangewezen om dit toch te doen.

Wat is een warmteverliesberekening?

Een warmteverliesberekening is een theoretische calculatie van de warmteverliezen van een gebouw bij een bepaalde isolatiedikte en een luchtverlies door lekken. Zelfs bij een uitgebreide isolatie en een zeer beperkt luchtverlies, verliest een gebouw onvermijdelijk warmte.

Deze berekening vormt de basis voor het correct dimensioneren van het aangewezen verwarmingssysteem voor een bepaalde woning of gebouw. Ook voor het bepalen van de meest optimale isolatiediktes, is een warmteverliesberekening aan de orde. Een warmteverliesberekening gebeurt dus in de ontwerpfase van een gebouw.

Wat is het verband tussen een warmteverliesberekening en je EPB?

Een warmteverliesberekening kan gebruikt worden als stavingstuk voor je EPB-verslaggeving. Zo is het bij een warmtepompsysteem met vloerverwarming een belangrijke indicatie dat het systeem met de voorziene isolatie een beoogde temperatuur van bijvoorbeeld 35°C bereikt.

Totaalservice door STETO

Een warmteverliesberekening vormt een onderdeel van de totaalservice die STETO aanbiedt aan bouwers en verbouwers. Wij richten ons op EPB-verslaggeving en veiligheidscoördinatie, aangevuld met aanverwante studie- en keuringsopdrachten. Denk daarbij aan rioolkeuringen, blower door tests, haalbaarheidsstudies, asbestinventarissen, sloopinventarissen,… Bekijk hier een overzicht van al onze activiteiten.

Om deze waaier aan dienstverleningen aan te bieden, beschikken wij over een uitgebreid en multidisciplinair team van experts. Lees meer over STETO als all-in studiebureau.