Menu

Een plaatsbeschrijving nodig?

Schakel onze experts in voor de opmaak van een complete plaatsbeschrijving van aanpalende panden of de wegenis vooraleer bouwwerken starten. Wij staven elke plaatsbeschrijving met de nodige beschrijvingen en foto’s. Ook voor een staat van vergelijking na de werken kan je op ons rekenen.

Wanneer een gebouw wordt gerealiseerd, gerenoveerd of afgebroken dan laat de verantwoordelijke aannemer best een plaatsbeschrijving opstellen van de aanpalende panden of de openbare wegenis. In sommige gevallen wordt dit zelfs opgelegd door het gemeentebestuur.

Zonder een plaatsbeschrijving wordt het aangrenzende pand, de wegenis of de beplanting in goede staat geacht. De plaatsbeschrijving is belangrijk om te voorkomen dat de aannemer achteraf wordt verantwoordelijk gesteld voor al bestaande schade.

Plaatsbeschrijving voor de werken?

Onze experts werken een plaatsbeschrijving uit aan de hand van een gedetailleerde beschrijving van de bestaande situatie. Daarbij brengen we de huidige gebreken – waaronder scheuren, barsten, vochtschade,… – nauwgezet in kaart aan de hand van een beschrijving en foto’s. De opname van de schade gebeurt meestal in aanwezigheid van de betrokken eigenaar, of hun gevolmachtigde.

Staat van vergelijking na de werken?

Na het beëindigen van de werken, stellen wij een staat van vergelijking op waarbij we de eventuele schade noteren.