Menu

Opmaken Sloopinventaris

Bij afbraak- of ontmantelingswerken van een gebouw groter dan 1.000 m³ moet er vooraf een sloopinventaris worden opgesteld. Deze inventaris maakt het mogelijk om de verschillende afvalsoorten te identificeren en gescheiden af te voeren.

De verplichting geldt alleen voor gebouwen zonder woonfunctie. Voor elke afvalstof bevat de inventaris volgende gegevens:

  • Over welke afvalstof het gaat
  • De verwachte hoeveelheid, uitgedrukt in m³ of in gewicht
  • De locatie in het gebouw waar deze afvalsoort voorkomt
  • De verschijningsvorm

Opvolging tijdens de sloop- of afbraakwerken

Naast het opstellen van de sloopinventaris volgen we tijdens de werken op dat de afvalstoffen die vrijkomen bij de selectieve sloop of ontmanteling ook effectief gescheiden en correct worden afgevoerd. Een recente mogelijkheid voor sloop- en afbraakwerken, is het laten opstellen van een sloopopvolgingsplan.