Menu

Schakel ons in als afkoppelingsdeskundige

Studiebureau STETO wordt door steden, gemeenten en regionale rioolbeheerders veelvuldig ingeschakeld als afkoppelingsdeskundige. Wanneer in een straat een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd of heraangelegd, begeleiden wij als afkoppelingsdeskundige de bewoners om hun eigen rioolaansluiting correct aan te passen. Woning per woning onderzoeken we de situatie en geven we als afkoppelingsdeskundige aan de bewoner een advies op maat om het regen- en afvalwater van elkaar te scheiden. Nood aan een afkoppelingsdeskundige? Vraag je offerte op maat.

Wanneer een afkoppelingsdeskundige inschakelen?

Om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenbuien én om het rendement van waterzuiveringsinstallaties te verbeteren, is het belangrijk dat regenwater en afvalwater maximaal gescheiden wordt. Dit betekent dat het regenwater de kans krijgt om – via beken, grachten, infiltratiebekkens,… – in de grond te infiltreren en niet vermengd raakt met het afvalwater. Dit afvalwater wordt afgevoerd naar de zuiveringsstations.

Om dit doel te bereiken legt de overheid uitsluitend nog gescheiden rioolstelsels aan. Een gescheiden rioolstelsel heeft uiteraard alleen maar nut als particuliere woningen ‘hun’ water ook gescheiden aanbieden. Voor bestaande woningen vraagt dit een technische aanpassing van het rioolstelsel op hun perceel. Een afkoppelingsdeskundige begeleidt mensen bij deze aanpassingen.

Hoe vervullen wij onze rol als afkoppelingsdeskundige?

Na de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in een straat moeten alle bewoners een officiële rioolkeuring ondergaan. Deze rioolkeuring controleert de correcte afkoppeling van het regenwater en het afvalwater. STETO zorgt als afkoppelingsdeskundige voor een professionele begeleiding van alle inwoners zodat ze aan de voorwaarden voldoen.

  • Via een persoonlijke aanpak nemen we als afkoppelingsdeskundige in de eerste plaats een informerende en begeleidende rol op ons. We vertellen de mensen via persoonlijke huisbezoeken wat de regelgeving inhoudt en wat dit voor hen betekent.
  • Daarnaast analyseren we ter plaatse de technische mogelijkheden en adviseren we de bewoners hoe de afkoppeling voor hen zo eenvoudig en efficiënt mogelijk kan gebeuren. Ze ontvangen hiervoor een duidelijk ontwerpplan, zodat ze dit zelf kunnen uitvoeren of laten uitvoeren door een aannemer.

Waarom STETO als afkoppelingsdeskundige?

STETO beschikt over een multidisciplinair team van experts om elke opdracht tot een goed einde te brengen. Wij bieden een complete dienstverlening aan omtrent de milieu- en veiligheidsverplichtingen bij bouwprojecten. Meer over ons.