Menu

Schakel ons in voor de verplichte rioolkeuring

Bij een rioolkeuring controleren we of je het regenwater gescheiden afvoert van het vuile afvalwater. Zo wil de overheid zeker zijn dat er geen regenwater of ‘verdund’ afvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuiveringstations.

Waarom een verplichte rioolkeuring?

Sinds enkele jaren streeft de overheid naar een gescheiden rioolstelsel. Dit betekent dat het regenwater en het vuile afvalwater afzonderlijk worden afgevoerd. Uiteraard begint dit bij de bron, met name de individuele huisaansluitingen op de riolering.

Bij zware regenval stroomt er te veel water naar de waterzuiveringsinstallaties. Deze beschikken niet over de nodige capaciteit om deze massale toevloed te verwerken, waardoor er overstromingen ontstaan.

Door het mengen van regenwater met vuil afvalwater, raakt het afvalwater sterk verdund. Dit verlaagt het rendement van de zuiveringsinstallaties.

In welke gevallen een verplichte rioolkeuring?

De verplichte rioolkeuring geldt voor je private rioolaansluiting in de volgende gevallen:

  • Voor een nieuwbouw of verbouwingen
  • Wanneer je (opnieuw) wordt aangesloten op de openbare riolering, een gracht of een IBA
  • Wanneer in je straat een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd