Menu

Op zoek naar specialisten voor het opstellen van een asbestinventaris?

Ben je op zoek naar een gespecialiseerd studiebureau voor het opstellen van een asbestinventaris? Vertrouw dan op de multidisciplinaire bouwdeskundigen van STETO. Wij stellen binnen de afgesproken timing de verplichte asbestinventaris op, inclusief alle maatregelen die moeten worden getroffen tijdens eventuele afbraak- of ontmantelingswerken. Vraag hier je prijs voor het opstellen van een asbestinventaris. Binnen de 48 uur ontvang je ons prijsvoorstel.

Waarom is een asbestinventaris nodig?

Tot en met de jaren ’90 was asbest een zeer populaire grondstof voor bouwmaterialen. Asbest isoleert bijzonder goed en is uitermate brandbestendig, slijtvast en duurzaam. Dankzij deze eigenschappen werd asbest verwerkt in tal van bouwmaterialen.

De medaille heeft evenwel ook een keerzijde: bij de productie en de afbraak van asbest komt er een schadelijk stof vrij. Dit stof leidt bij inademen op termijn tot longschade of zelfs longkanker. De overheid besliste dan ook om het gebruik van asbest te verbieden. Op dit moment zitten we nog met een grote erfenis uit het verleden, waarbij er bijzonder veel asbest verwerkt zit in bestaande gebouwen.

Een asbestinventaris identificeert de asbesthoudende materialen in een gebouw en vormt een leidraad om dit materiaal veilig te ontmantelen en te verwijderen. Een asbestinventaris is daarom verplicht vooraleer er afbraakwerken mogen plaatsvinden. Deze verplichting is bijzonder ruim en geldt zowel voor woningen, appartementen, fabriekspanden, bijgebouwen,…

Daarnaast moet elke werkgever verplicht een asbestinventaris laten opstellen voor het gebouw of de ruimte waarin hij werknemers tewerkstelt. Deze verplichting geldt ook zonder concrete afbraak- of verbouwingswerken.

Wat omvat een asbestinventaris?

Een asbestinventaris leidt tot een uitgebreid rapport met:

  • Een overzicht van de belangrijkste gevaren van asbest en de geldende wetgeving
  • Foto’s en resultaten van de genomen stalen. De stalen laten we onderzoeken in erkende laboratoria.
  • De feitelijke risicoanalyse en de beheersmaatregelen om de asbesthoudende materialen veilig te ontmantelen en te verwijderen.

Het verwijderen van asbesthoudende materialen kan in sommige situaties via vrij eenvoudige handelingen, in andere gevallen zijn zeer complexe operaties vereist met vergaande beschermingsmaatregelen. Een asbestinventaris vormt de leidraad tijdens de afbraakwerken.

Kies STETO voor je asbestinventaris

Met STETO kies je voor een multidisciplinair studiebureau. Wij kunnen je bijstaan met alle energie- en bouwverplichtingen die gelden voor bouwprojecten en afbraakwerken. In vele gevallen combineren we een asbestinventaris met het opstellen van een sloopinventaris. Maar ook voor EPB-verslaggeving en veiligheidscoördinatie ben je bij ons aan het juiste adres.

Hier vind je een overzicht van al onze dienstverleningen.