Menu

Opmaken verplicht ventilatieverslag

Sinds 1 januari 2016 is het voor bouwers verplicht om een ventilatieverslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden (zowel nieuwbouw als energetische renovatie). De ventilatieverslaggever is betrokken bij het ontwerp (keuze ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering. Deze resultaten mogen na homologatie door de EPB -verslaggever gebruikt worden in de EPB-aangifte.

Waarom een ventilatieverslaggever?

Een ventilatieverslaggever is verplicht omdat uit controles blijkt dat de gerapporteerde debieten door bouwheren, plaatsers en EPB-verslaggevers niet overeenstemmen met de realiteit. Het gevolg hiervan is een ondermaatse luchtkwaliteit in de woning of appartement.

Wat doet een ventilatieverslaggever?

De ventilatieverslaggever maakt een voorontwerp waarbij de toevoerdebieten, doorstroomdebieten en afvoerdebieten op een plan worden voorgesteld.

De toevoerdebieten worden in balans gebracht met de afvoerdebieten. Ook de doorstroomopeningen worden bekeken.

Op de werf controleert de ventilatieverslaggever de ventilatievoorzieningen en meet hij of de werkelijke debieten kloppen met het ventilatieverslag.