Menu

Opmaken verplicht ventilatieverslag

Dankzij de steeds maar betere isolatie, verbruiken de huizen in ons land steeds minder energie. De daarbij horende dalende energiekosten zijn uitstekend nieuws voor het milieu en onze energiefacturen. Goed isoleren heeft mogelijk ook een keerzijde. Bij onvoldoende isolatie ontstaan er problemen met de luchtkwaliteit in je woning. Daarom is het aanstellen van een goede ventilatieverslaggever van groot belang voor je gezondheid. Een ventilatieverslaggever stelt het verplichte ventilatieverslag op en controleert de goede werking van je ventilatiesysteem.

Wat omvat de opdracht van een ventilatieverslaggever?

Sinds 1 januari 2016 geldt voor bouwers de wettelijke verplichting om een ventilatieverslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden. Deze verplichting is zowel van kracht bij nieuwbouw als bij ingrijpende renovatiewerken.


De ventilatieverslaggever is betrokken bij het ontwerp, de uitvoering van de werken en de controle van de uitvoering. De resultaten – opgenomen in een ventilatieverslag – mogen na homologatie door de EPB-verslaggever gebruikt worden in de EPB-aangifte.

Waarom is een ventilatieverslaggever nodig?

Uit controles blijkt dat de debieten van het ventilatiesysteem die worden gerapporteerd door de bouwheren, plaatsers en EPB-verslaggevers vaak niet overeenstemmen met de realiteit. De ventilatieverslaggever moet de werkelijke debieten van het ventilatiesysteem controleren en meten.

Het behalen van de beoogde debieten is belangrijk voor het garanderen van de beoogde gezonde luchtkwaliteit in de woning. Als dit niet het geval is, bestaat er een risico op slechte en ongezonde lucht in de woning.

Wat zijn de taken van een ventilatieverslaggever?

De ventilatieverslaggever maakt een voorontwerp voor het ventilatiesysteem. Op dit voorontwerp staan de toevoer, de doorstroom en de afvoerdebieten op een plan vermeld.


Afhankelijk van het type ventilatiesysteem brengt de ventilatieverslaggever de toevoerdebieten al dan niet in balans met de afvoerdebieten. Ook de doorstroomopeningen worden grondig geanalyseerd.

Na de werken voert de ventilatieverslaggever een meting uit en maakt hij een ventilatieprestatieverslag op. In dit verslag staan de behaalde prestaties en de kwaliteit van het geïnstalleerd ventilatiesysteem vermeld.

Samengevat berekent een goede ventilatieverslaggever de debieten die nodig zijn voor een gezonde luchtkwaliteit en controleert deze nadien of de beoogde debieten in realiteit behaald worden.