Menu

Op zoek naar ventilatieverslaggever?

Ben je op zoek naar een ventilatieverslaggever die je ook actief ondersteunt tijdens de ontwerpfase van je ventilatiesysteem. Vertrouw dan op de vakkennis en expertise van STETO. Wij zijn een full-service studiebureau dat bouwheren bijstaat voor alle mogelijke veiligheids- en energieverplichtingen in de bouwsector. Wanneer je kiest voor STETO, ga je in zee met één vertrouwde partner die alles opvolgt. Naast onze rol als ventilatieverslaggever kan je ook op ons rekenen voor onder andere je veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving. Bij een totaalpakket geniet je van 10% korting. Vraag hier je prijs op maat voor STETO als ventilatieverslaggever. Binnen de 48 uur ontvang je van ons een voorstel.

Waarom is een ventilatieverslaggever verplicht?

Sinds 1 januari 2006 bestaat in Vlaanderen de EPB-regelgeving. De ventilatieverslaggever geldt als bijkomende verplichting sinds 2016. Deze bijkomende verplichting werd ingevoerd omdat de Vlaamse overheid vaststelde dat de theoretische debieten van de ventilatiesystemen niet klopten met de realiteit. Problemen met niet-conforme, slecht functionerende of onvoldoende afgestelde ventilatiesystemen leiden tot een hoger energieverbruik en onvoldoende luchtkwaliteit.

Een ventilatieverslaggever heeft een dubbele taak. In de ontwerpfase van de woning stelt deze een voorontwerp op van het ventilatiesysteem. Daarbij maakt de ventilatieverslaggever planmatig een overzicht op van de toevoerdebieten, de doorstroomdebieten en de afvoerdebieten. De toevoer- en afvoerdebieten moeten met elkaar in balans zijn. Ook de doorstroomopeningen worden nauwgezet geanalyseerd.

Na de realisatie controleert de ventilatieverslaggever ter plaatse de goede werking van de installatie. Daarbij meet hij of de gerealiseerde debieten kloppen met het vooraf opgestelde ventilatieverslag.

Nadien stelt hij hierover een rapport op. Dit overhandig je aan je EPB-verslaggever als stavingsdocument.

Vertrouw op STETO als ventilatieverslaggever

STETO heeft als multidisciplinair studiebureau alle vereiste expertise in huis om als ventilatieverslaggever op te treden. Bekijk hier een overzicht van ons team.

Naast onze activiteiten als ventilatieverslaggever bieden wij bouwheren een totaalservice voor al hun veiligheids- en milieuverplichtingen. Zo kan je eenvoudig en gemakkelijk beroep doen op één deskundige partner die alles opvolgt. Denk daarbij in de eerste plaats aan de EPB-verslaggeving en veiligheidscoördinatie. Ook sloopinventarissen, rioolkeuringen, asbestinventarissen,… zijn perfect mogelijk.

Bekijk hier een overzicht van al onze activiteiten.